Köpvillkor för Digitala Nedladdningsprodukter från MindExploit.se

 1. Produktbeskrivning: Alla produkter som säljs påMindExploit.se är digitala nedladdningsprodukter. Inga fysiska produkter kommer att skickas.
 2. Betalning: Full betalning krävs innan produkten kan laddas ner.
 3. Leverans: Efter mottagen betalning kommer kunden att få en länk via e-post för att ladda ner den köpta produkten.
 4. Återköpspolicy: På grund av den digitala naturen av våra produkter, erbjuder vi inga återköp efter att en produkt har laddats ner. Vi uppmanar våra kunder att läsa produktbeskrivningarna noggrant innan köp.
 5. Användaravtal: Genom att ladda ner en produkt från MindExploit.se godkänner kunden att använda produkten enligt vårt användaravtal och att inte distribuera, sälja eller kopiera produkten på något sätt. Du som köpare har rätt att använda den i hur många enheter du vill.
 6. Ansvar: Mindexploit.se ansvarar inte för eventuella tekniska problem eller skador som kan uppstå på grund av nedladdning eller användning av våra produkter.
 7. Kontakt: Om du har några frågor angående dessa köpvillkor, vänligen kontakta oss genom vår kontakt sida där du hittar lämpligaste sätt som passar dig.

Cookies-policy för MindExploit.se

 1. Vad är cookies?
  Cookies är små textfiler som lagras på din enhet när du besöker en webbplats. De hjälper oss att förbättra din användarupplevelse, förstå hur vår webbplats används och anpassa innehållet efter dina preferenser.
 2. Hur vi använder cookies:
  Vi använder cookies för att samla in information om hur du använder vår webbplats, vilka sidor du besöker, hur länge du stannar på varje sida och vilka länkar du klickar på.
 3. Tredjepartscookies:
  Vi kan också använda tredjepartscookies, som sätts av andra webbplatser eller tjänster, för att hjälpa oss att analysera webbplatsens användning, leverera riktad reklam eller bedöma effektiviteten av vår marknadsföring.
 4. Samtycke:
  Genom att fortsätta använda vår webbplats samtycker du till vår användning av cookies enligt denna policy. Om du inte samtycker till vår användning av cookies kan du ställa in din webbläsare att vägra cookies, men detta kan påverka funktionaliteten på vår webbplats.
 5. Hur man hanterar cookies:
  De flesta webbläsare tillåter dig att hantera och radera cookies genom webbläsarinställningarna. För mer information om hur du hanterar och raderar cookies, besök www.allaboutcookies.org.
 6. Uppdateringar av denna policy:
  Vi kan uppdatera denna cookies-policy från tid till annan, så kom tillbaka regelbundet för att hålla dig uppdaterad.
 7. Kontakt:
  Om du har några frågor angående denna cookies-policy, vänligen kontakta oss på ovannämnda sida.

GDPR-policy för MindExploit.se

 1. Introduktion:
  På MindExploit.se värdesätter vi din integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter i enlighet med General Data Protection Regulation (GDPR).
 2. Insamling av personuppgifter:
  Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller oss när du registrerar dig, gör ett köp eller kontaktar oss. Denna information kan inkludera namn, e-postadress, telefonnummer och betalningsinformation.
 3. Användning av personuppgifter:
  Dina uppgifter används för att behandla dina beställningar, svara på dina förfrågningar och skicka marknadsföringsmeddelanden om du har gett ditt samtycke.
 4. Rättigheter:
  Du har rätt att begära tillgång till, korrigering eller radering av dina personuppgifter. Du kan också invända mot behandlingen av dina uppgifter eller begära en begränsning av behandlingen.
 5. Tredjepartsdelning:
  Vi delar inte dina uppgifter med tredje part utan ditt uttryckliga samtycke, förutom när det krävs enligt lag.
 6. Säkerhet:
  Vi har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förlust, åtkomst eller avslöjande.
 7. Cookies:
  Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra din användarupplevelse och samla in anonymiserad information om webbplatsens användning.
 8. Kontakt:
  Om du har några frågor om denna GDPR-policy eller hur vi behandlar dina uppgifter, vänligen kontakta oss på [Din e-postadress eller kontaktinformation].

Policy för Tredjepartsleverantörer för MindExploit.se

 1. Introduktion:
  På MindExploit.se strävar vi efter att erbjuda högkvalitativa tjänster till våra användare. I vissa fall kan detta innebära att vi samarbetar med tredjepartsleverantörer. Denna policy beskriver hur vi väljer och samarbetar med dessa leverantörer för att säkerställa bästa möjliga tjänst för våra användare.
 2. Val av Tredjepartsleverantörer:
  Alla tredjepartsleverantörer som vi samarbetar med måste uppfylla våra höga standarder när det gäller kvalitet, säkerhet, integritet och etik. Vi genomför noggranna granskningar av potentiella leverantörer innan vi inleder ett samarbete.
 3. Dataskydd:
  Vi kräver att alla våra tredjepartsleverantörer följer gällande dataskyddslagar och -förordningar, inklusive GDPR. De måste också ha lämpliga säkerhetsåtgärder på plats för att skydda användardata.
 4. Öppenhet:
  Vi strävar efter att vara öppna med våra användare om vilka tredjepartsleverantörer vi samarbetar med. Om en leverantör hanterar personuppgifter på våra vägnar kommer vi att informera våra användare om detta.
 5. Ansvar:
  Även om vi samarbetar med tredjepartsleverantörer, behåller vi det slutliga ansvaret för tjänsten. Vi kommer att vidta lämpliga åtgärder om en leverantör inte uppfyller våra standarder eller bryter mot vår policy.
 6. Översyn:
  Vi granskar regelbundet våra relationer med tredjepartsleverantörer för att säkerställa att de fortsätter att uppfylla våra standarder och förväntningar.
 7. Avslutande av samarbete:
  Om en tredjepartsleverantör inte längre uppfyller våra standarder, eller om det finns andra skäl som gör att vi inte längre vill samarbeta med dem, förbehåller vi oss rätten att omedelbart avsluta vårt samarbete med dem.

Digital Millennium Copyright Act (DMCA) Policy för MindExploit.se

 1. Introduktion:
  MindExploit.se respekterar upphovsrätten och förväntar sig att våra användare gör detsamma. I enlighet med Digital Millennium Copyright Act (DMCA), antar vi en policy för att svara på upphovsrättsintrångsmeddelanden och vidta lämpliga åtgärder.
  Våra digitala produkter skyddas av Department of Intellectual Property (DIP) under the Copyright Act BE 2537 (1994)
 2. Meddelande om intrång:
  Om du är upphovsrättsinnehavare eller auktoriserad att agera på uppdrag av en, och du tror att ditt verk har kopierats på ett sätt som utgör upphovsrättsintrång på vår webbplats, vänligen skicka ett skriftligt meddelande till vår upphovsrättsagent med följande information:

  • En fysisk eller elektronisk signatur av en person auktoriserad att agera på uppdrag av upphovsrättsinnehavaren.
  • En beskrivning av det upphovsrättsskyddade verket som du hävdar har intrångsgjorts.
  • En beskrivning av var på webbplatsen det material som du hävdar intrångsgör finns.
  • Din adress, telefonnummer och e-postadress.
  • Ett uttalande av dig om att du i god tro tror att den ifrågasatta användningen inte är auktoriserad av upphovsrättsinnehavaren, dess agent eller lagen.
  • Ett uttalande av dig, under ed, att ovanstående information i ditt meddelande är korrekt och att du är upphovsrättsinnehavaren eller auktoriserad att agera på uppdrag av upphovsrättsinnehavaren.
 3. Åtgärder efter mottaget meddelande:
  Efter mottagandet av ett giltigt meddelande kommer MindExploit.se att vidta åtgärder för att ta bort eller inaktivera åtkomsten till det intrångsgörande materialet.
 4. Upphovsrättsagent:
  För att skicka ett DMCA-meddelande, vänligen kontakta vår upphovsrättsagent på [Din e-postadress eller kontaktinformation].
 5. Återinsättning av material:
  Om du tror att ditt material har tagits bort av misstag eller felaktigt identifierats som intrångsgörande, kan du skicka ett skriftligt motmeddelande till vår upphovsrättsagent med liknande information som ovan.