Idag ska jag genom denna enkla 10-stegs guide ge dig en inblick i hur du kan lära dig att attrahera vad du vill på din väg mot dina drömmar och mål med hjälp av Attraktions lagen ( The Secret). Dessa övningar, guider och förslag till manifestation passar bra att göra parallellt med de fyra guidade visualiseringsövningar du kan få från Mindexploit.

Att lära sig att attrahera det du önskar är en resa som börjar med klarhet och avslutas med handling. Attraktionslagen är inte bara en filosofi utan en livsstil som kräver medvetet arbete och engagemang. I dessa tio steg kommer vi att utforska allt från att sätta tydliga mål och visualisera dina drömmar, till att använda kraftfulla affirmationer och skapa dagliga rutiner som stöder dina intentioner. Varje steg är utformat för att hjälpa dig att höja din vibration och fokusera din energi på att manifestera det liv du verkligen vill ha.

Här är en översikt över de tio stegen som vi kommer att utforska tillsammans:

 1. Klara mål: Definiera exakt vad du vill manifestera.
 2. Visualisering: Se det du vill ha tydligt framför dig.
 3. Affirmationer: Använd positiva påståenden dagligen.
 4. Tacksamhet: Var tacksam för det du redan har.
 5. Höj din vibration: Omge dig med positiv energi.
 6. Tro på processen: Ha tillit till attraktionslagen.
 7. Släpp motstånd: Släpp negativa tankar och tvivel.
 8. Vidta åtgärder: Gör steg mot ditt mål.
 9. Håll fokus: Håll dina tankar på det du vill ha.
 10. Fira framgångar: Njut av varje steg du tar mot din manifestation.

Låt oss börja denna resa tillsammans, och kom ihåg att varje liten framgång för dig närmare dina drömmar. Varje steg är en viktig del av din resa mot ett liv fyllt med överflöd, glädje och uppfyllelse. Låt oss dyka in och börja manifestera dina drömmar idag!

Alla 4 Guidade attraktionsövningar i ett paket.

Du får omedelbar tillgång till Guidade Meditationer för att manifestera dina drömmar i din mail och kan direkt ladda ner ljudspåren.

Vi värdesätter din säkerhet och integritet. Alla transaktioner hanteras av Stripe Payments Gateway, en av de mest betrodda betalningsplattformarna i världen.
98SEK
 1. Klara mål

Första steget i att manifestera med attraktionslagen är att ha klara mål. Det är viktigt att du vet exakt vad du vill. Sätt dig ner och skriv ner dina mål i detalj. Föreställ dig hur ditt liv ser ut när du har uppnått dem. Var specifik – istället för att bara säga “Jag vill ha mer pengar”, tänk “Jag vill ha 50 000 kronor till mitt sparkonto inom sex månader”. Detta ger universum en tydlig bild av vad du strävar efter och hjälper dig att fokusera din energi på rätt sätt. Tro på att du förtjänar detta mål och att det är möjligt att uppnå!

När du sätter klara mål, tänk på det som att du ger ditt hjärta och själ en tydlig karta att följa. Föreställ dig känslan av att redan ha uppnått ditt mål. Känn glädjen, stoltheten och lättnaden som kommer med att se dina drömmar bli verklighet. Var specifik och passionerad – istället för att bara önska mer pengar, tänk “Jag vill ha 50 000 kronor på mitt sparkonto för att känna ekonomisk trygghet och frihet.” Tro på att du förtjänar det och att universum arbetar för att ge dig det du önskar. Ditt hjärta vet vägen – följ det med hela din själ!

 1. Visualisering

Nästa steg i att manifestera med attraktionslagen är visualisering. När du visualiserar, föreställ dig detaljerna av ditt mål som om det redan är uppnått. Skapa en levande mental bild – se, hör och känn hur det skulle vara att redan ha det du önskar. Känn glädjen, stoltheten och tillfredsställelsen som kommer med att ha nått ditt mål. Ta dig tid varje dag att meditera och visualisera dina drömmar. Genom att göra detta, skickar du kraftfulla signaler till universum om vad du vill attrahera in i ditt liv. Din fantasi är din största tillgång – använd den för att skapa din verklighet!

När du visualiserar, skapa en inre film där du ser dig själv leva ditt drömliv. Lägg märke till varje detalj – hur ser det ut? Hur känns det? Vad hör du? Ju mer detaljerad och levande din visualisering är, desto starkare blir din attraktion. Tro på att du redan har det du önskar, och låt den känslan guida dig varje dag. Ditt sinne kan skapa magi – låt det vara ditt kraftfulla verktyg för att manifestera dina drömmar!

Hur funkar attraktions lagen
 1. Affirmationer

Affirmationer är positiva påståenden som du upprepar för att omprogrammera ditt sinne och attrahera det du önskar i livet. Dessa påståenden har inget begrepp om tid, så det är bra att adressera dem som om de redan är verklighet. Genom att säga dem högt eller tyst för dig själv, stärker du din tro på att dina drömmar är möjliga och redan på väg till dig. Här är några exempel på affirmationer för olika livsändamål:

Attrahera bil

 • Jag kör min drömbil med glädje och lätthet nu.

 • Min nya bil är på väg till mig nu.

 • Jag förtjänar och äger en pålitlig och snygg bil nu.

 • Jag känner tacksamhet för min fantastiska bil nu.

 • Min bil ger mig frihet och glädje nu.

Attrahera jobb

 • Jag har mitt drömjobb som ger mig glädje och tillfredsställelse nu.

 • Mitt arbete är meningsfullt och belönande nu.

 • Jag attraherar fantastiska karriärmöjligheter nu.

 • Jag är uppskattad och välbetald för mitt arbete nu.

 • Jag växer och utvecklas i min karriär varje dag nu.

Attrahera hus

 • Jag bor i mitt drömhus som uppfyller alla mina behov nu.

 • Mitt hem är fyllt med kärlek, lycka och trygghet nu.

 • Jag har det perfekta huset på den perfekta platsen nu.

 • Jag känner tacksamhet för mitt underbara hem nu.

 • Mitt hus är en plats av fred och harmoni nu.

Attrahera pengar

 • Pengar flödar lätt och kontinuerligt till mig nu.

 • Jag är ekonomiskt trygg och överflödet omger mig nu.

 • Jag attraherar rikedom och ekonomisk frihet nu.

 • Jag är en magnet för välstånd nu.

 • Jag är värd alla pengar och rikedomar jag önskar nu.

Alla 4 Guidade attraktionsövningar i ett paket.

Du får omedelbar tillgång till Guidade Meditationer för att manifestera dina drömmar i din mail och kan direkt ladda ner ljudspåren.

Vi värdesätter din säkerhet och integritet. Alla transaktioner hanteras av Stripe Payments Gateway, en av de mest betrodda betalningsplattformarna i världen.
98SEK
 1. Tacksamhet

Att praktisera tacksamhet är ett kraftfullt verktyg för att attrahera mer positivt i ditt liv. Tacksamhet handlar om att uppskatta det du har just nu och känna en djup glädje och tillfredsställelse över det. När du är tacksam, sänder du ut positiva vibrationer till universum som drar till sig mer av det du uppskattar.

 Skillnaden mellan Tacksamhet och Tacksamhetsskuld

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan tacksamhet och tacksamhetsskuld. Tacksamhet är en ren och villkorslös känsla av uppskattning och glädje för något du har fått. Det är fri från förväntningar och krav. Tacksamhetsskuld, å andra sidan, innebär att du känner en förpliktelse att återgälda något, ofta åtföljt av en känsla av skuld eller otillräcklighet. Tacksamhet är en högre, positiv frekvens, medan tacksamhetsskuld kan dra ner din energi och skapa negativa känslor.

Genom att fokusera på tacksamhet istället för tacksamhetsskuld, höjer du din vibration och öppnar dörren för mer överflöd i ditt liv.

För att manifestera effektivt, fokusera på ren tacksamhet. Här är några sätt att praktisera tacksamhet varje dag:

 • Daglig tacksamhetslista: Skriv ner tre saker du är tacksam för varje morgon.
 • Tacksamhetsmeditation: Ta några minuter varje dag för att meditera över vad du är tacksam för.
 • Visa uppskattning: Uttryck din tacksamhet till andra, även för små saker.
 • Lev i nuet: Var medveten och närvarande, och uppskatta ögonblicket du befinner dig i.
 1. Höj din vibration

För att attrahera det du önskar med attraktionslagen är det viktigt att höja din vibration. Allt i universum, inklusive våra tankar och känslor, vibrerar på olika frekvenser. Att höja din vibration innebär att öka din energi och känslomässiga frekvens till en mer positiv nivå.

Att höja din vibration betyder att välja tankar och aktiviteter som gör dig glad och inspirerad. När du känner dig glad, kärleksfull och tacksam, vibrerar du på en högre frekvens. Genom att höja din vibration blir du mer mottaglig för att manifestera dina önskningar och dra till dig positiva upplevelser.

Här är några sätt att göra det:

 • Meditation: Regelbunden meditation hjälper dig att centrera dig själv och höja din energi.
 • Rörelse: Träning, dans eller yoga kan höja din vibration genom att frigöra endorfiner.
 • Omgiv dig med positiv energi: Var tillsammans med människor som lyfter dig och undvik negativa influenser.
 • Lyssna på upplyftande musik: Musik kan snabbt förändra ditt humör och höja din vibration.
 • Skapa en positiv miljö: Omge dig med saker som gör dig glad, som växter, konst eller doftljus.
attraktionslagen, manifestera lycka och framgång
 1. Tro på processen

För att manifestera effektivt med attraktionslagen är det avgörande att ha full tillit till processen. Att tro på något är det första steget mot att skapa det du önskar. Tron ger upphov till hopp, vilket i sin tur fyller dig med rätt frekvens, som vi kallar villkorslös kärlek. När du tror på något, sätter du igång en kedjereaktion av positiva energier som förstärker din förmåga att manifestera.

 Samspelet mellan tro, hopp och kärlek

Tro är grunden för manifestation. När du tror på något, skapar det hopp inom dig. Detta hopp höjer din vibration och fyller dig med en känsla av kärlek och tacksamhet. Kärlek är den högsta frekvensen och fungerar som en magnet för dina önskningar. Genom att tro, ger du näring åt hoppet, vilket i sin tur förstärker kärleken och gör din manifestation kraftfullare.

 Tillit till universum och aktivt arbete

Det är viktigt att lita på universum och tro på att processen fungerar. Men tro är inte passiv; det kräver aktivt arbete från din sida. Du behöver manifestera aktivt genom att be och visualisera dina mål. Detta innebär att du sätter intentioner, visualiserar dina drömmar som om de redan är verklighet, och vidtar konkreta steg mot dina mål.

När du verkligen tror på processen och litar på att universum stöder dig, samtidigt som du tar aktiva steg för att manifestera dina drömmar, skapar du en stark och positiv energi som gör dina manifestationer kraftfullare och mer effektiva.

 • Släpp taget om tvivel: Lita på att universum arbetar för ditt bästa, även om resultatet inte är omedelbart.
 • Affirmationer: Använd positiva påståenden för att förstärka din tro.
 • Meditation: Skapa en daglig rutin för att centrera ditt sinne och stärka din inre tro.
 • Fokusera på framsteg: Notera och fira små framsteg på vägen.
 • Omgiv dig med positivitet: Var med människor som tror på dig och din resa.
 1. Släpp motstånd

Att släppa motstånd är avgörande för att låta attraktionslagen verka fullt ut i ditt liv. Motstånd är de negativa tankar, tvivel och rädslor som blockerar ditt flöde av positiv energi. Genom alla mina år som coach och motivationsföreläsare, har jag märkt att många människor går omkring med en dålig självbild. Denna självbild fungerar på olika medvetandenivåer: medvetet, omedvetet och undermedvetet.

De tre nivåerna av medvetande

 • Medveten: De tankar och känslor du är fullt medveten om.
 • Omedveten: Tankar och känslor som påverkar dig men som du inte aktivt tänker på.
 • Undermedveten: Djupt rotade tankar och övertygelser som påverkar ditt medvetna och omedvetna sinne.

Många människor ger sig själva negativa signaler från det undermedvetna, vilket skapar en känsla av otillräcklighet. Dessa negativa signaler behöver lyftas upp till ytan och behandlas för att bryta denna destruktiva cykel.

 Identifiera och bearbeta negativa signaler

Det kan vara svårt att identifiera dessa negativa signaler eftersom de ofta har blivit en norm i livet. Den bittra verkligheten är att dessa undermedvetna signaler behöver lyftas upp till ytan och behandlas. Kanske behövs några sessioner med en parapsykolog eller psykolog.

Om du känner igen dig i detta, snälla, processa dessa negativa signaler professionellt och lär dig att älska dig själv. Självkärlek leder till de rätta vibrationerna som förknippas med lagen om attraktion.

 Kärnan i att släppa motstånd

För att vara riktigt ärlig, om du inte har koll på detta, kommer attraktionslagen aldrig att fungera fullt ut. Detta kan leda till en negativ spiral där du känner mer hopplöshet än hopp, och mer uppgivenhet än tro och kärlek. Genom att släppa motstånd och arbeta aktivt med att höja din självbild, frigör du plats för det du verkligen önskar och skapar ett utrymme där attraktionslagen kan verka fritt och kraftfullt.

Alla 4 Guidade attraktionsövningar i ett paket.

Du får omedelbar tillgång till Guidade Meditationer för att manifestera dina drömmar i din mail och kan direkt ladda ner ljudspåren.

Vi värdesätter din säkerhet och integritet. Alla transaktioner hanteras av Stripe Payments Gateway, en av de mest betrodda betalningsplattformarna i världen.
98SEK
 1. Det praktiska arbetet

Det du vill ha in i ditt liv, dyker inte bara upp från ingenstans, utan det behövs en plan, en tanke, en aktiv handling.

Letar du efter en partner? Gör då fysisk plats för denna. Gör halva badrumsskåpet tillgänglig för denne.

Töm några lådor i byrån, reservera halva garderoben och varje gång du ser det utrymmet, så manifestera

Längtar du efter en Porsche?

Åk till din lokala Porsche säljare, sätt dig i bilen, känn hur den doftar. Kom ihåg hur panelen ser ut. Fråga om du får starta den ev. provköra. Eller att säljaren tar dig på en åktur. Lyssna… ta in det du lyssnar… Lukta, aktivera dina sinnen för då skapar du en mycket bättre bild av vad du vill manifestera.

Drömhus?

Leta efter bilder på internet… ladda ner bilder, skriv ut dem. upp på en anslagstavla som du passerar ofta, det vill säga skapa en Visual board. lägg upp andra detaljer som ditt hus ska ha…. kycklingar? pool? trädgårdsland? Vindruvor hörna inrett i italiensk pergola?

Det är i dina tankar allt börjar, men du behöver ha en så klar bild som möjligt.

Vill du ha till exempel 1 million kr?

Köp ett linjerat kollegieblock och varje dag skrivaffirmationer 1–3 gånger. Fyll 1 hel sida per tillfälle.

Ibland så behöver vi se över vad våra prioriteringar är. Många säger, jag har inte tid, jag ska bara fixa en grej först. Då prioriterar man något annat, Hur är dina prioriteringar och kan du göra det på ett annat sätt? Dvs prioritera något som verkligen kommer ge dig något bättre?

En praktisk grej som jag har gjort i mitt liv, och som jag har nämnt innan. Jag hittar alltid parkeringsplats dit jag ska. och nu menar jag nära dit jag ska, inte halv kilometer ifrån. Jag är rätt lat av mig, så detta är gudasänt. Jag blev inspirerad om detta av någon av medverkande i Law of Attraction filmen, så han gav mig en idé, jag visualisera det, jag såg att till exempel hur jag går ut bilen utanför dit jag skulle, kände hur jag stängde dörren samtidigt som jag kollade på entrén ditt jag skulle, kände vinden i mitt ansikte, hur bildörren låter när jag stänger den. om jag hör några fåglar från ett träd… ja, för varje affirmation jag gör så, för mig, är det viktigt att involvera så många sinnen som möjligt.

Jag kommer från en rätt så hård uppväxt så jag hade inte riktigt motivation om att fokusera på att plugga o få bra betyg. men vid en tidpunkt i mitt liv, så sökte jag till en KYC utbildning på en högskola. Jag skickade in min ansökan och det jag gjorde var att jag åkte till den skolan, satte mig i den öppna matsalen, kollade ut över havet. lyssnade på folk kom och gick, jag memorera ljud. som mikrovågsugnar som var på och plingade, lukten av hemlagad köttfärssås, Pan pizza.

Ljudet av hissens pling klocka, receptionen som var 2 våningar under och hur det ekade om någon ställde en fråga till receptionisten. ja, jag fångade in alla intryck som jag kunde få in.

Efter en tid fick jag ett mejl om att jag ska på uttagningsintervju. 200 på 50 platser. och typ alla kunde bygga i 3D, jag hade inte ens suttit framför en sådan programvara. Jag hanterade intervjun med ärlighet och respekt, gjorde några prov på plats. och ett par veckor senare så fick jag ett mejl om att jag blev intagen.

Var det attraktionslagen? eller var det min charm? Jag är full övertygad om att det var en kombination om att jag gjorde en handling av min dröm.

Jag visualisera varje dag, flera gånger om dagen, var vid högskolan flera tillfällen och satte mig in mentalt i olika situationer och det var nästan så att jag mentalt redan gick i skolan. så om jag nu utvärderar med backspegeln, så kan jag se och förstå vad som funkade.

Här är några konkreta exempel på hur du kan implementera det praktiska arbetet i din manifestationsprocess, observera att detta är det fysiska momentet, det psykiska momentet är ju själva tankearbetet och visualiserings arbetet:

1. Sätt upp konkreta mål:

 • -Förbättra din hälsa: Sätt ett mål att träna tre gånger i veckan.
 • Spara pengar: Bestäm dig för att lägga undan en viss summa varje månad.

2. Skapa en handlingsplan:

 • Karriärsmål: Skapa en lista över nödvändiga färdigheter och kurser du behöver ta.
 • Förbättra relationer: Planera regelbundna träffar eller samtal med nära och kära.

3. Vidta dagliga åtgärder:

 • Skriva en bok: Sätt ett mål att skriva 500 ord varje dag.
 • Bli mer organiserad: Börja dagen med att skriva en att-göra-lista och bocka av uppgifter när de är klara.

4. Håll dig organiserad:

 • Använd en kalenderapp för att schemalägga dina dagliga och veckovisa uppgifter.
 • Skapa ett system för att hålla koll på dina framsteg, till exempel en journal eller en Excel-fil.

5. Utvärdera och justera:

 • Sätt av tid varje månad för att utvärdera dina framsteg mot dina mål och justera din plan vid behov.
 • Om du märker att du inte når dina delmål, analysera vad som kan förbättras och gör nödvändiga förändringar.

Gör plats för din önskan

Partner:

Gör fysisk plats för dem. Töm halva badrumsskåpet, några lådor i byrån och reservera halva garderoben. Varje gång du ser det utrymmet, manifestera att din partner snart kommer att fylla det.

Porsche:

Besök din lokala Porsche-säljare, sätt dig i bilen, känn hur den doftar, hur panelen ser ut. Fråga om du får starta den, provköra eller be säljaren ta dig på en åktur. Använd alla dina sinnen för att skapa en tydlig bild.

Drömhus:

Leta på internet, ladda ner bilder och skapa en Visual board. Lägg upp bilder på detaljer du vill ha i ditt hus som pool, trädgårdsland eller en italiensk pergola. Ha en så klar bild som möjligt.

1 miljon kronor:

Skriv dagligen affirmationer i ett linjerat kollegieblock, 1–3 gånger om dagen. Minst / helst 1 sida vid tillfälle:

  

 • Jag attraherar 1 million och överflöd nu.
 • Pengar flödar lätt och kontinuerligt till mig.
 • Jag är ekonomiskt trygg och överflödet omger mig nu.
 • Jag är värd alla pengar och rikedomar jag önskar nu.
 • Jag manifesterar en miljon kronor i mitt liv.
 1. Håll fokus

Att hålla fokus är avgörande för att manifestera dina drömmar och önskningar. Det handlar om att konsekvent rikta din uppmärksamhet och energi mot det du vill uppnå. Här är några sätt att hålla fokus på dina mål:

 1. Daglig visualisering:

Ta några minuter varje morgon och kväll för att visualisera dina mål. Se dem som om de redan är uppfyllda och känn de positiva känslorna som kommer med att ha uppnått dem. Detta stärker ditt fokus och gör dina mål mer verkliga för ditt sinne.

 1. Affirmationer:

 Upprepa dina affirmationer dagligen för att påminna dig själv om vad du arbetar mot. Som jag nämnde tidigare, skriv dina affirmationer i ett kollegieblock och läs dem högt flera gånger om dagen. Detta hjälper till att hålla ditt sinne fokuserat på det positiva och på dina mål.

 1. Omgiv dig med positiv energi:

Var med människor som stöttar och inspirerar dig. Undvik negativa influenser som kan distrahera dig från dina mål. Att ha en stödjande omgivning hjälper dig att behålla ditt fokus och motivation.

 1. Skapa en visual board:

   – Precis som med ditt drömhus, skapa en visual board för alla dina mål. Placera bilder och ord som representerar dina mål på en plats där du ser dem dagligen. Detta håller dina mål i framkant av ditt sinne och påminner dig om vad du arbetar för.

 1. Fira dina framsteg:

   – Fira små och stora framsteg på vägen mot dina mål. Detta håller dig motiverad och hjälper dig att se att du rör dig framåt. Det kan vara något enkelt som att skriva ner dina framsteg i en dagbok eller belöna dig själv med något speciellt när du når en milstolpe.

Håll fokus genom att konsekvent rikta din uppmärksamhet mot dina mål. Kom ihåg min historia om att alltid hitta en parkeringsplats – det handlar om att visualisera, känna och tro på att det är möjligt. På samma sätt ska du hålla dina drömmar och mål levande i ditt sinne och agera som om de redan är verklighet. Detta skapar en kraftfull energi som hjälper dig att manifestera dina önskningar.

10. Fira framgångar

Att fira dina framgångar är en viktig del av manifestationsprocessen. Det hjälper dig att hålla motivationen uppe och påminner dig om att du rör dig framåt. Här är några sätt att fira dina framgångar:

1. Små segrar: Fira även de minsta framstegen. Varje steg framåt är ett steg närmare ditt mål. Ta tid att erkänna och glädjas åt dessa ögonblick.

2. Belöna dig själv: Ge dig själv något speciellt när du når en milstolpe. Det kan vara en middag ute, en ny bok, eller något annat som du uppskattar.

3. Dela med andra: Berätta för vänner och familj om dina framgångar. Deras glädje och stöd kommer att stärka din egen känsla av prestation.

4. Journalföring: Skriv ner dina framgångar i en dagbok. Detta hjälper dig att reflektera över din resa och påminner dig om hur långt du har kommit.

5. Visualisera din framgång: Ta tid att visualisera hur det känns att ha nått ditt mål. Känn glädjen, stoltheten och tacksamheten. Detta förstärker din tro på att fler framgångar är på väg.

Fira dina framgångar genom att erkänna varje steg du tar mot ditt mål. Precis som jag firade min antagning till KYC-utbildningen genom att visualisera och känna tacksamhet för varje del av processen, ska du också ta tid att njuta av och uppskatta dina framsteg. Detta kommer att hålla din energi och motivation hög, och hjälpa dig att fortsätta manifestera dina drömmar.